Home Σύλλογος "Το Άγιο Πνεύμα" Αποφάσεις - Έργο

Αποφάσεις - Έργο

Εκστρατεία Καθαρισμού

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κοινωνίας Κισσού διοργάνωσε την Κυριακή 4 Αυγούστου εκστρατεία γενικού καθαρισμού όλης της περιφέρειας Κισσού Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης στην οποία υπήρξε μεγάλη συμμετοχή κυρίως από νέους.

Ακολουθούν φωτογρφίες της δράσης

 

kissos_human_n_nature(1) kissos_human_n_nature(2) kissos_human_n_nature(3) kissos_human_n_nature(4) kissos_human_n_nature(5) kissos_human_n_nature(6)
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Στον Κισσό του Δήμου Αγίου Βασιλείου σήμερα 22/04/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κισσού, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανυφαντάκη Ιωάννη του Νικολάου, σύμφωνα με το Καταστατικό, συνήλθε σε σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Εκταμίευση καταθέσεων από το λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα, για την αγορά του κτιρίου στην Πλατεία Κισσού. Συμφωνία για αγορά του κτιρίου στο όνομα του Δήμου Αγίου Βασιλείου με τον όρο ότι όσο υφίσταται ο Σύλλογος θα διαχειρίζεται το κτίριο αυτό.

2) Ορισμός χρόνου διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και

3) Προσφορά από το Σύλλογο χρηματικού ποσού για το πανηγύρι της 4ης Ιουνίου στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος. Παρόντες ήταν: 1) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πετρουλάκης Μιχαήλ του Κων/νου, 2) Ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Τσιγδινός Ευστράτιος του Νικολάου, 3) Το Μέλος-Β. Γενικός Γραμματέας κ. Τσιγδινός Μιχαήλ του Ανδρέα, 4) Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μαυρομιχελάκης Μιχαήλ του Χρήστου. Εξ αποστάσεως συμμετείχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο απεστάλη στην έδρα του Συλλόγου και ετέθη υπόψη του Δ.Σ. (5) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανυφαντάκης Ιωάννης του Νικολάου. Απόντες ήταν: 1) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Ανυφαντάκης Ιωάννης του Γεωργίου και 2) Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Λουκάκης Σταμάτης του Εμμανουήλ. Κατόπιν διαπιστώσεως της ύπαρξης απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1) Ως προς το πρώτο θέμα, την εκταμίευση όλων των καταθέσεων του Συλλόγου από τις Τράπεζες ALPHA BANK και ATTICA BANK, για την αγορά του κτιρίου της Πλατείας Κισσού, το οποίο θα αγοραστεί στο όνομα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, με δαπάνη του Συλλόγου, με τον όρο ότι όσο υφίσταται ο Σύλλογος θα έχει τη διαχείριση του κτιρίου αυτού.

2) Ως προς το δεύτερο θέμα, τη διεξαγωγή της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. και

3) Ως προς το τρίτο θέμα, την προσφορά από το Σύλλογο του ποσού των εκατό (100) ευρώ για το πανηγύρι της 4ης Ιουνίου 2012 στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος                             Ο Αντιπρόεδρος                                  Ο Ταμίας                                         Τα Μέλη

(με e-mail)                                                                                                                                             1) Τ.Υ.

Τίθεται Σφραγίδα                     Τ.Υ.                                                    Τ.Υ.                                                2) Τ.

 

Επιστολή Ενημέρωσης- Μάρτιος 2012

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΣΣΟΥ

"ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ"

ΤΗΛ.6944388318

ΚΙΣΣΟΣ 12/3/2012

Επιστολή προς όλα τα μέλη και φίλους του συλλόγου μας

 

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε όλα τα μέλη και φίλους του συλλόγου μας εν συντομία.

Όπως γνωρίζετε στη Γ.Σ. στις 14-3-2010 ετέθησαν από τον πρόεδρο του συλλόγου μας, δέκα σημαντικά θέματα για την κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία του Κισσού.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Γ.Σ. παμψηφεί. Το Δ.Σ. ανέλαβε να υλοποιήσει ιεραρχικά το σύνολο του προγράμματος. Πολλά έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά μένει να υλοποιηθούν και άλλα πολλά ακόμα. Το πιο σημαντικό είναι η διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας του χωριού μας. Το Δ.Σ. έχει επικεντρωθεί στην πραγματοποίηση αυτού του στόχου.

Σε πρώτη φάση θα αγοραστεί το κτήριο κληρονόμων Νικολιδάκη, απέναντι από την πλατεία, ούτως ώστε, να μεταφερθούν τα δύο δημοτικά κτήρια (καφενείο, δημοτικό γραφείο), με απώτερο σκοπό την επέκταση της πλατείας.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει ο εξωραϊσμός της πλατείας. Έτσι θα πάρει η πλατεία τις πραγματικές της διαστάσεις, διότι θα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αιωνόβια πλατάνια και θα μπορούν οι επισκέπτες να απολαμβάνουν την απεριόριστη θέα και τη δροσιά του όμορφου περιβάλλοντος που θα έχει δημιουργηθεί.

Σε συνδυασμό με την προσπάθεια προς ένταξη του πρώην δημοτικού σχολείου ως ερευνητικού κέντρου ανθολογίας-βοτανολογίας θα γίνει η πλατεία άρρηκτα συνδεδεμένη με το ερευνητικό κέντρο και την κοινωνία του Κισσού.

Η πλατεία αυτή θα γίνει σημείο αναφοράς για όλους μας και θα ανταποκρίνεται θετικά στην προσέλευση τουριστών και στην επισκεψιμότητα των μνημείων του χωριού μας, όπως είναι το μοναστήρι του Αγίου Πνεύματος, οι εκκλησίες και τα φυσικά τοπία της περιοχής μας.

Εδώ και ενάμιση χρόνο προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε το ποσό των 20.000 € που απαιτείται για την αγορά του προαναφερθέντος κτηρίου μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, από δωρεές και συνδρομές του συλλόγου μας. Έχουμε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού και μένει ακόμα να συγκεντρωθεί περίπου το 1/4 το ποσού για την αγορά του κτηρίου.

Παρακαλούμε όλα τα μέλη και φίλους του συλλόγου, να ανταποκριθούν ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε κάτι το οποίο θα μας ωφελήσει όλους μας.

Όσοι δεν έχουν καταβάλει τις συνδρομές 2010-2011-2012 παρακαλούνται να συμβάλουν εφόσον έχουν τη δυνατότητα για την εξόφλησή τους. Τα μέλη τα οποία έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα μπορούν να προσφέρουν δωρεές, όπως έχουν κάνει ήδη πολλά μέλη και φίλοι του συλλόγου μας, για να συγκεντρωθεί το ανώτερο ποσό μέχρι σήμερα.

Έως τις 15 Απριλίου πρέπει να συγκεντρωθεί το σύνολο του ποσού που απαιτείται για να γίνει η μεταβίβαση του ακινήτου ως τις 30 Απριλίου, όπως έχει συμφωνηθεί με τον πωλητή και το σύλλογό μας.

Τα ονόματα όλων των δωρητών που έχουν συμβάλει σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια θα ανακοινωθούν στις 15 Απριλίου, μαζί με το ανάλογο ποσό που προσφέρανε. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας και σε έντυπο που θα ανακοινωθεί στο πολιτιστικό κέντρο Κισσού και στα καφενεία πάνω και κάτω Κισσού.

Η κατάθεση παρακαλείται να γίνεται ονομαστικά στην Alpha Bank στον λογαριασμό του συλλόγου μας: 663002101144449 προκειμένου να ενημερωθούν οι καταστάσεις των μελών μας.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Για το Δ.Σ. του συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος

 

Πρακτικό 14ο της 30ης Οκτωβρίου 2011

Στον Κισσό του Δήμου Αγίου Βασιλείου σήμερα 30/10/2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κισσού, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανυφαντάκη Ιωάννη του Νικολάου, σύμφωνα με το Καταστατικό, συνήλθε σε σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ενημέρωση για την εκδήλωση της 28/01/2012 για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στο κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ» στην Αθήνα.

2) Συμφωνία χρήσης της αίθουσας του Κων/νου Πεδιαδιτάκη στον Κισσού Κάμπο.

3) Συμφωνία αγοράς του κτιρίου της Πλατείας στο όνομα του Δήμου Αγίου Βασιλείου & Επιστολή προς το Δήμαρχο για το θέμα αυτό.

Παρόντες ήταν: 1) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πετρουλάκης Μιχαήλ του Κων/νου, 2) Ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Τσιγδινός Ευστράτιος του Νικολάου, 3) Το Μέλος – Β. Γενικός Γραμματέας κ. Τσιγδινός Μιχαήλ του Ανδρέα, 4) Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μαυρομιχελάκης Μιχαήλ του Χρήστου. Εξ αποστάσεως συμμετείχαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο απεστάλη στην έδρα του Συλλόγου και ετέθη υπόψη του Δ.Σ., (5) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανυφαντάκης Ιωάννης του Νικολάου, (6) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Ανυφαντάκης Ιωάννης του Γεωργίου και (7) Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Λουκάκης Σταμάτης του Εμμανουήλ. Κατόπιν διαπιστώσεως της ύπαρξης απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1) Ως προς το πρώτο θέμα, τη διοργάνωση εκδήλωσης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012 στο κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ» στην Αθήνα.

2) Ως προς το δεύτερο θέμα, τη συμφωνία για περιορισμένη χρήση της αίθουσας του Κων/νου Πεδιαδιτάκη στον Κισσού Κάμπο, έναντι 500 € ετησίως, για να λειτουργήσει ως χοροδιδασκαλείο για τα παιδιά του (Πάνω και Κάτω) Κισσού.

3) Ως προς το τρίτο θέμα, τη συμφωνία για να αγοραστεί το κτίριο στην Πλατεία στο όνομα του Δήμου Αγ. Βασιλείου, με σκοπό να γκρεμιστούν τα υπάρχοντα κτίρια για να γίνει ανάπλαση της Πλατείας. Για το θέμα αυτό θα σταλεί επιστολή προς το Δήμαρχο, προκειμένου να στείλει μηχανικούς οι οποίοι θα ελέγξουν το κτίριο. Σημειώνεται ότι όσο υφίσταται ο Σύλλογος θα διαχειρίζεται αυτό το κτίριο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

 

Πρακτικο 11ο Της 15ης Μαϊου 2011

Στον Κισσό του Δήμου Αγίου Βασιλείου σήμερα 15/5/2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κισσού, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανυφαντάκη Ιωάννη του Νικολάου, σύμφωνα με το Καταστατικό, συνήλθε σε σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ορισμός χρόνου διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, 2) Φύτευση καλλωπιστικών φυτών στα σοκάκια & στους δρόμους των δύο οικισμών, πάνω και κάτω Κισσού και 3) Συγκρότηση Επιτροπής του Συλλόγου για την είσπραξη των συνδρομών και τυχόν δωρεών των μελών του Συλλόγου για την αγορά του ακινήτου της Πλατείας και για την εξεύρεση οικοπέδου προς ανταλλαγή με το κτίριο της Πλατείας.

Παρόντες ήταν: 1) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πετρουλάκης Μιχαήλ του Κων/νου, 2) Ο Ταμίας κ. Τσιγδινός Ευστράτιος του Νικολάου, 3) Το Μέλος-Βοηθός Γενικός Γραμματέας κ. Τσιγδινός Μιχαήλ του Ανδρέα και 4) Το Μέλος κ. Μαυρομιχελάκης Μιχαήλ του Χρήστου.

Εξ αποστάσεως συμμετείχαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο απεστάλη στην έδρα του Συλλόγου και ετέθη υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση, σύμφωνα με το Καταστατικό και οι: (5) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανυφαντάκης Ιωάννης του Νικολάου, (6) Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανυφαντάκης Ιωάννης του Γεωργίου και (7) Το Μέλος του Δ.Σ. κ. Λουκάκης Σταμάτης του Εμμανουήλ. Κατόπιν διαπιστώσεως της ύπαρξης απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Ορίζεται η διεξαγωγή της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ.

2) Συγκροτείται Επιτροπή του Συλλόγου, αποτελούμενη από τον Ταμία του Δ.Σ. κ. Τσιγδινό Ευστράτιο του Νικολάου, ως Πρόεδρο και από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πετρουλάκη Μιχαήλ του Κων/νου, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μαυρομιχελάκη Μιχαήλ του Χρήστου και τον Ιερέα του χωριού πατήρ Νικόλαο Τσιγδινό του Ιωάννη, ως μέλη αυτής, οι οποίοι θα ενεργήσουν την είσπραξη των συνδρομών και τυχόν δωρεών των μελών του Συλλόγου για την αγορά του ακινήτου της Πλατείας, καθώς και για την εξεύρεση οικοπέδου προς ανταλλαγή του με το κτίριο της Πλατείας και

3) Τη φύτευση καλλωπιστικών φυτών στα σοκάκια & στους δρόμους των δύο οικισμών, πάνω και κάτω Κισσού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος              Ο Ταμίας              Τα Μέλη

(Τίθεται Σφραγίδα)                Τ.Υ.                            Τ.Υ.            1)  Τ.Υ.

(Με e-mail)                                                                               2)  Τ.Υ.

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                3) (Με e-mail)

(Με e-mail)

 
Περισσότερα Άρθρα...
FacebookYoutubeWikipedia
kissoscrete.gr
Μηνύματα Συλλόγου

Προκύρηξη Εκλογών 12/06/2022

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κισσού ανακοινώνει ότι κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12/06/2022, παραμονή του Αγίου Πνεύ....

Readmore..

Επιχειρήσεις Κισσανών
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση