Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Διοικητικό Συμβούλιο 23/5/2010

 

1. Αγορά από τον Σύλλογο κτιρίου στην πλατεία του χωριού για χρήση καφενείου στο ισόγειο και γραφείου στον πρώτο όροφο.

2. Εξωραϊσμός των παλαιών κτιρίων του χωριού με ελαιοχρωματισμούς και άσπρισμα όπου είναι απαραίτητο .

3. Προγραμματισμός εκδήλωσης στις 6 ή 13 Αυγούστου στο Χωριό