Θέματα Γενικής Συνέλευσης

14/3/2010

Συζητήθηκαν μετά από εισήγηση του Προέδρου και ελήφθησαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1)Αναζήτηση εισφορών από τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς-προώθηση κονδυλίων.
2)Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3)Ενίσχυση-προστασία απόρων.
4)Ένταξη Δημοτικού σχολείου στο Υπουργείο Γεωργίας ή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως ερευνητικό κέντρο βοτανολογίας ανθολογίας.
5)Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου Σχολείου.
6)Αναμόρφωση κεντρικής πλατείας.
7)Ανάπλαση πεζοδρόμων κισσού.
8)Προώθηση ασφαλτόστρωσης από Κισσό έως Γιούς Κάμπος Αι Γιάννης.
9)Προστασία φυσικού περιβάλλοντος.
10)Κισσού Κάμπος (κάτω Κισσός) ανάπτυξη υποδομές