Δάσκαλοι του Σχολείου

1. Φωτάκης Ευάγγελος
2. Παπαδάκης Πέτρος
3. Αλεξανδράκης Ιωάννης
4. Σπιτάδη Μαρία
5. Παπουτσιδάκης Αθανάσιος
6. Ξεκαλάκης Γεώργιος
7. Καλαφάτη Μαρία
8. Πεδιαδιτάκη Άννα
9. Σταματογιαννάκης Ιωάννης
10. Αντωνάκης Ιπποκράτης
11. Μαρκογιαννάκη Αθηνά
12. Παπαδογιάννης Γεώργιος
13. Πετρουλάκης Ευθύμιος
14. Ταταράκης Κων/νος
15. Δουκάκης Θεοχάρης
16. Γιαννούλης Θεόφιλος
17. Σπανουδάκη Αθηνά
18. Μαρούλη Αδαμαντία
19. Δερεδάκης Κων/νος
20. Δεληδάκης Νικόλαος
21. Λουλάκη Δέσποινα
22. Ψυλλάκης Ιωάννης
23. Βλαστός Μιχαήλ
24. Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ
25. Ρουκουνάκης Γεώργιος
26. Βρυλάκη Πηνελόπη