Υπενθύμιση - Παράκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει και παρακαλεί τα μέλη του να καταθέσουν την συνδρομή του έτους 2011 ευρώ 20 (και του 2010 ευρώ 20 για όσους δεν την έχουν καταβάλει) ονομαστικά στο λογαριασμό της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ με αρθ.663-002101-144449.