Μήνυμα Συλλόγου σχετικά με την Πλατεία

Ευχαριστούμε τα μέλη που συνέβαλαν στην αγορά του κτηρίου στην πλατεία του χωριού.

Για την επισκευή του κτηρίου έως την Άνοιξη του 2013 ζητάμε τη στήριξη σας.

Μπορείτε να καταβάλλετε τις συνδρομές σας 2011 έως 2013 και δωρεές εφόσον υπάρχει δυνατότητα με ονομαστική κατάθεση στην Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού: 663-002101-144449 .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. - Τηλ.6945700555.


Οι εργασίες στο κτίριο ξεκίνησαν βλέπετε φωτογραφία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Το σχεδιάγραμμα της Πλατείας όπως θα διαμορφωθεί