Ευχαριστήριο Μήνυμα

Προς όλα τα μέλη του συλλόγου μας για τη μεγάλη συμμετοχή των μελών μας ,στις 14 Μαρτίου 2010 ,στην πρώτη γενική συνέλευση στην αίθουσα πρώην δημοτικού σχολείου Kισσού, για την ανάδειξη Δ.Σ. ελεγκτικής επιτροπής, αλλά και για την ομόφωνη ψήφιση από την ολομέλεια όλων των δέκα θεμάτων που αναδείχθηκαν από τον πρόεδρο και συζητήθηκαν από τα παραβρισκόμενα μέλη .Για όλα τα ανωτέρω ο Πρόεδρος και το Δ.Σ αισθάνονται μεγάλη ευθύνη για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου προγράμματος που είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη και ανάδειξη πάνω και κάτω Kισσού .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ