Σπήλαια και Ονοματολογία

1. Αγριμοκεφάλι: Tο σπήλαιο βρίσκεται στο ομώνυμο ύψωμα Αγριμοκεφάλι (κεφάλι= ύψωμα), σε υψόμ. 1200 μ., στη βόρεια πλευρά του Κισσανού φαραγγιού, που από μακριά δίνει την εντύπωση κεφαλής αγριμιού (αγρίμι στην Κρήτη είναι ο κρητικός αίγαγρος).

2. Γέρο Σπήλιο: Βρίσκεται ΒΔ του χωριού. η σπηλιά σήμερα έχει εξαφανιστεί λόγω κατολίσθησης.

3. Στσι Καντινόσπηλιους: Από τις πεταλούδες (καντινέλες), που φιλοξενούν τα συγκεκριμένα μικρά σπήλαια, βόρεια του υψώματος Κούπος, σε υψόμ. 1300 μ.

4. Κόκκινος Δέτης: Το σπήλαιο, διαστ. 2,5Χ6Χ1,6, βρίσκεται στη θέση Φαράγγι, ΒΑ του χωριού, σε υψόμ. 900 μ. Το όνομά του από τη απόχρωση του δέτη [δέτης = ο κρημνός ], στον οποίο βρίσκεται.

5. Τροχαλόδεμα: Μικρό σπήλαιο, διαστ. 4Χ1,6Χ4, σε υψόμ. 1300 μ. στην ομώνυμη θέση, στην ευρύτερη περιοχή του Κάμπου.

6. Τα Σπηλιάρια: Βρίσκονται στη θέση Παλιάμπελα (στα), ΝΑ του χωριού.