Αλεξανδράκης

Το επώνυμο αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο και το συναντούμε μέσα κι έξω από την Κρήτη.

Πάντως η Κισσανή οικογένεια δεν φαίνεται να "χει σχέση με τις άλ­λες οικογένειες των Αλεξανδράκηδων έστω των κοντινών χωριών και σήμερα αριθμεί αρκετά μέλη, που είναι εγκατεστημένα στον Κισσό, στο Ρέθυμνο κλπ.

Από την οικογένεια αυτή ξεχώρισε ο δάσκαλος Γιάννης Β. Αλεξανδράκης για τη μόρφωση του.

Σε κάποια από τις πολλές εργασίες του ο δάσκαλος αναφέρεται στο γενεαλογικό τους δέντρο και υποστηρίζει, ότι το παλιό τους επώνυμο ήταν Περάκης.Συνδέει την ύπαρξη του επώνυμου αυτού με το γνωστό μέχρι τις μέρες μας τοπωνύμιο «του Περάκη τ' αλώνι».Δυστυχώς όμως η εργασία αυτή δεν βρέθηκε, όταν τη ζήτησα κι έτσι δεν μπορώ να πω περισσότερα..

Πρόγονοι πάντως των Αλεξανδράκηδω βρίσκονται στον Κισσό από τα μέσα του περασμένου αιώνα.