Απανωμεριτάκης

Είναι η τελευταία εκτός Κισσού οικογένεια που εγκαταστάθηκε στην Παράγκα. Η καταγωγή της είναι από το ιστορικό χωριό Λαμπινή Αγίου Βασιλείου, όπου έχουν την καταγωγή τους οι απανταχού Ρεθεμνιώτες Απανωμεριτάκηδες.