Εφεντάκης

Η καταγωγή της οικογένειας αυτής είναι από το χωριό Κεντροχώρι, απ' όπου κατάγονται οι Εφεντάκηδες όλου του Νομού.

Στον Κισσό εγκαταστάθηκαν προς το τέλος του περασμένου αιώνα κι από τον Κισσό μετοίκησαν στο Ρέθυμνο και στο Σπήλι.

Στον Κισσό βρίσκεται σήμερα να κατοικεί μια οικογένεια.