Γεωργακάκης

Θεωρείται και πρέπει να είναι μια από τις παλιές οικογένειες του Κισσού.

Απόγονοι της οικογένειας αυτής σήμερα βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Αθήνα κλπ.

Το επώνυμο πάντως αυτό είναι διαδεδομένο στην Κρήτη.

Αρκετά παλιότερα είχε επικρατήσει και η οικογένεια αυτή λεγόταν Παρανομάκηδες, επώνυμο που σ' ορισμένους απόγονους της οικογένειας παρέμεινε μέχρι σήμερο, ενώ οι άλλοι επανήλθαν στο πρώτερο, δηλαδή το Γεωργακάκης.


Το 1944 σκοτώθηκε ο Ευτύχιος Γ. Γεωργακάκης, που ήταν καταταγμέ­νος στην αντιστασιακή ομάδα ΕΔΕΣ.