Μαθιουδάκης

Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατόν να βρω στοιχεία για την καταγωγή της οικογένειας αυτής, που σήμερα παρουσιάζει μια εξελιχτική πορεία στο χωριό, εξάλλου αρκετά μέλη της βρίσκονται εγκατεστημένα στο Ρέ­θυμνο και στην Αθήνα.

Από τους παλιούς Μαθιουδάκηδες είχαν εγκατασταθεί ο Μαθιουδογιάννης στη Μεσσαρά κι ο Μαθιουδοκοκόλης στο Χαμαλεύρι Ρεθύμνου,

όπου βρίσκονται και σήμερα απόγονοι τους.

Κατά κανόνα τα Κάτω - Μέρια Ρεθύμνου κι η Μεσσαρέ ήταν τα δυο μεγάλα κέντρα, που συγκέντρωναν το εργατικό δυναμικό εκείνης της ε­ποχής και στα οποία παρέμεναν αρκετοί αφού πρώτα παντρευόταν με ντόπια νύφη.

Το επώνυμο πάντως Μαθιουδάκης είναι αρκετά διαδεδομένο στην Κρήτη