Μελαμπιανάκης

Η οικογένεια Μελαμπιανάκη που προσμετράτε στους σημερινούς μό­νιμους κατοίκους του οικισμού της Παράγκας, κατάγεται από το χωριό Βρύσες Αγίου Βασιλείου, απ' όπου εγκαταστάθηκε στο νέο οικισμό.