Νικολιδάκης

Θεωρείται μια από τις παλιές οικογένειες του χωριού, μια και σήμερα προσμετράτε κι είναι γνωστή σε μας συνέχεια της οικογένειας στην 6η γενεά με πρώτη κάποιου υψηλόσωμου Νικολιδομανώλη.

Τα μέλη της οικογένειας αυτής που κατοικούν σήμερα μόνιμα στον Κισσό είναι λίγα, απεναντίας όμως είναι αρκετά αυτά που ζουν εγκατε­στημένα στο Ρέθυμνο, τις Μοίρες, την Αθήνα, την Ξάνθη κλπ. κι η καταγωγή τους είναι από τον Κισσό.

Το επώνυμο πάντως αυτό είναι διαδεδομένο στην Κρήτη και το συ­ναντούμε στο χωριό "Αρδακτος" και σ' ορισμένα χωριά της Επαρχίας Ρε­θύμνου.

Το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει κοινή καταγωγή (5) στους Νικολιδάκηδες του Κισσού, του Αρδάκτου και του Βαρσαμόνερου Ρεθύμνης και μεταξύ τους αναγνωρίζουν κάποια μακρινή συγγένεια.

Επίσης πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση των Νικολιδάκηδων του Κισσού με την οικογένεια Καταχανάκηδων στους Αγίους Δέκα Μεσσαρές. Στη Μικρασία σκοτώθηκε ο Εμμανουήλ Γ. Νικολιδάκης το 1922.

5. Τα στοιχεία αυτά μου ανάφερε ο Ευθύμιος Μ. Νικολιδάκης την 1-9-1986