Home Το Χωριό Κισσός Οικογένειες Οικογένειες που "Έσβησαν"

Οικογένειες που "Έσβησαν"

Τους δυο τελευταίους αιώνες -πιστεύω από το 1800 και μετέπειτα-κατοίκησαν στον Κισσό διάφορες ξενόφερτες οικογένειες, που άλλες έσβησαν αμέσως κι άλλες διατηρήθηκαν περισσότερο από μια γενεές και σήμερα δεν υπάρχουν απόγονοι καμιάς απ' αυτές. Ο συνηθισμένος τρόπος εγκατάστασης σε ξένο χωριό, ως γνωστό, ήταν η παντρειά και στη συνέχεια η μόνιμη εγκατάσταση του γαμπρού, δηλαδή του νέου ζευγαριού, στο χωριό της νύφης, οπότε ο γαμπρός αυτόματα έπαιρνε τον όχι κολακευτικό χαρακτηρισμό ΣΩΓΑΜΠΡΟΣ.

Οι οικογένειες αυτές είναι κατ' αλφαβητική σειρά:

1.   Οικογένεια Βαβουράκη: Φυσικά όχι οι σημερινί κάτοικοι του Κισσού. Η καταγωγή βέβαια αμφότερων είναι από την Κρύα Βρύση Αγίου Βα­σιλείου. Στα μέσα όμως του περασμένου αιώνα παντρεύτηκε κι έμεινε στον Κισσό ο Στυλιανός Βαβουράκης ή Αναγνώστης ή Βαβουραναγνώ-στης, προσωνυμία που πήρε επειδή ήξερε να ψέλνει και να αναγνώσκει, δηλαδή να διαβάζει τα Εκκλησιαστικά βιβλία. Ήταν άριστος ψάλτης.

2.   Οικογένεια Ζωνουδάκη: Με καταγωγή τον Πλάτανε Αγ. Βασιλείου είχε εγκατασταθεί στον Κισσό κι έμενε τον περασμένο αιώνα στην Πέρα Ρούγα ο Βασίλης Ζωνουδάκης λεγόμενος και Γιαννικοβασίλης. Από την ίδια οικογένεια με τους σημερινούς Ζωνουδάκηδες της Παράγκας. Ή­ταν τραυματίας, όπως λέγεται, στο πόδι από τούρκικο βόλι, που πήρε στη θέση Τράχηλας του Κέντρους.

 

3.  Οικογένεια Θεοδοσουλάκη: Η καταγωγή τους ήταν από τα Δαριβιανά Αγίου Βασιλείου. Γνωστό όνομα η Ρουμπίνη Θεοδοσουλάκη, ο πα­τέρας της οποίας είχε εγκατασταθεί στον Κισσό.

Τ' όνομα της Ρουμπίνας βρίσκουμε γραμμένο σε πολλές εικόνες, ως αφιερώτριας, στη Μεταμόρφωση και στην Παναγία. Έμενε στην Πέρα Ρούγα και πέθανε τη δεκαετία του 1950

4.  Οικογένεια Καρακατσανάκη: Με καταγωγή το χωριό Αγυιά Χανίων εγκαταστάθηκε στον Κισσό, φυσικά αφού παντρεύτηκε με Κισσανή, ο Γιώργος Καρακατσανάκης τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Ήταν άνθρωπος προοδευτικός και δραστήριος και από τους πρώτους εποικιστές και μόνιμους κάτοικους της Παράγκας.

5.  Οικογένεια Καντάνιος: Η καταγωγή της οικογένειας αυτής είναι από το Μέρωνα Αμαρίου, όπου και σήμερα βρίσκονται απόγονοι της. Κά­ποιος από την οικογένεια αυτή εγκαταστάθηκε και κατοίκησε στον Κισ­σό στις αρχές του περασμένου αιώνα ή λίγο πριν.

Δεν διατηρήθηκε περισσότερο από δυο-τρεις γενεές, γιατί κανένας από τους ηλικιωμένους του χωριού σήμερα δεν θυμάται έστω κάποιον απ' αυτούς. Κατοικούσαν στο Κάτω -Χώρι.

Κάποιος απ' αυτούς πρέπει να ήταν πνευματικά καθυστερημένος κι από κει βγήκε ίσως η παροιμιώδης φράση: «Έπιασέ-ντο-νε το καντανικό!» Φράση, που ακούγεται μέχρι σήμερα.

6.  Οικογένεια Λαμπαρδάκη: Η καταγωγή της οικογένειας αυτής είναι από το χωριό Ακούμια, όπου και σήμερα βρίσκονται απόγονοι της εγκα­τεστημένοι.

Παντρεμένος από τον Κισσό ο Στυλιανός Λαμπαρδάκης εγκαταστάθη­κε στο χωριό περίπου το 1930 με την οικογένεια του. Σήμερα κανένας απόγονος της οικογένειας αυτής δε μένει μόνιμα στο χωριό.

7.  Οικογένεια Μουλακόκη: Γνωστός ο Λεωνίδας Μουλακάκης από τ' Α­κούμια Αγίου Βασιλείου. Παντρεύτηκε από τον Κισσό κι εγκαταστά­θηκε στο χωριό. Πέθανε πριν από τα μέσα του αιώνα μας. Χαρακτηρι­στικό του γνώρισμα η τεμπελιά, από την οποία και του 'μεινε η παροι­μιώδης φράση: «Κρίμα-ν- είσαι μπάρμπα Λωνιδάκη». Δεν είχε παιδιά.

8.  Οικογένεια Νεονάκη: Κι αυτή ξενόφερτη οικογένεια που εγκαταστά­θηκε στον Κισσό άγνωστο από πού, πότε και για πόσο.

Γνωστό όνομα ο Μιχάλης Νεονάκης, που τον θυμούνται οι πιο ηλι­κιωμένοι κάτοικοι του χωριού σήμερα.

9.  Οικογένεια Πατσουμά: Γαμπρός στον Κισσό από τον Αργουλέ Σφα­κιών ο Μανούσος  Πατσουμάς, εγκαταστάθηκε στο χωριό στα μέσα του

περασμένου αιώνα. Ήταν άνθρωπος δύστροπος. Με το θάνατο του έσβησε κι η οικογένεια αυτή.

10. Οικογένεια Ταταράκη: Η καταγωγή τους ήταν από το Γερακάρη Α­μαρίου, όπου και σήμερα βρίσκουμε απογόνους της.

Εγκαταστάθηκαν στον Κισσό προς τα μέσα, ή και νωρίτερα, του πε­ρασμένου αιώνα, ρίζωσαν για αρκετές γενεές στο χωριό κι έσβησε ορι­στικά πριν από λίγα χρόνια η οικογένεια αυτή.

Γνωστά ονόματα ο Ταταρολάμπης, ο Στελιανός, ο Λύσσανδρος ή Κισσάντρος κι ο Μάρκος, που έγινε αξιωματικός της Χωροφυλακής.

Θα πρέπει μετά από την ολιγόλογη αυτή εξιστόρηση να παρατηρήσω, αυτό που κι οι ίδιοι θα παρατηρήσετε, ότι δηλαδή τον περασμένο αιώνα -από 1800 μέχρι 1900-γίνεται μια δυσανάλογη σε σχέση πάντοτε με το μέγεθος του χωριού εποίκιση από ξενοχωριανούς χριστιανούς η οποία βέβαια δε συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό μετά το 1900. Παρόλο που το διάστημα αυτό ήταν τουρκοκρατία και το χωριό τουρκοκατοικημένο δεν αναφέρεται ούτε από ιστορία, ούτε από παράδοση αντίστοιχος εποικισμός με τούρκικο στοιχείο, απεναντίας υπήρξε βαθμιαία συρρίκνωση του.

Υποθέτω λοιπόν ότι, τη βαθμιαία συρρίκνωση του τούρκικου στοιχείου ακολούθησε αυτομάτως αντίστοιχη επαύξηση του Χριστιανικού. Είναι μια εξήγηση.

Σημείωση: Για του λόγου το αληθές, τα στοιχεία που ανάφερα στο κεφάλαιο αυτό μου δόθηκαν στις 14 Σεπτέμβρη 1985 από τους Γεώργιο Εμ. Γαραντωνάκη ετών 78, Νικόλαο Γ. Τσιγδινό ετών 85 και Εμμανουήλ Λουκάκη του Στυλ. ετών 69.

 


 
FacebookYoutubeWikipedia
kissoscrete.gr
Μηνύματα Συλλόγου

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κισσού προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Πολιτιστικό Κέντρο Κισσού, στις 16 Αυγούστου 2020.Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 11:00, ώστε να εξοφληθούν οι ετήσιες συνδρομές και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

Υπενθυμίζεται στα μέ....

Readmore..

Επιχειρήσεις Κισσανών
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση