Πεδιαδιτάκης

Το επώνυμο αυτό είναι δηλωτικό του τόπου καταγωγής τους και φανε­ρώνει την οικογένεια, που κατάγεται από την πεδιάδα, δηλαδή κάποιο χωριό της Επαρχίας Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου.

Κάποιο φονικό που έκαμαν εκεί στάθηκε αφορμή να ξενιτευτούν από τον τόπο τους και να εγκατασταθούν αρχικά στ' Ακούμια, όπου βρίσκον­ται μέχρι σήμερα απόγονοι της οικογένειας αυτής, κι από τ' Ακούμια στον Κισσό. Πρώτος κάτοικος στον Κισσό ήταν κάποιος Κων/νος Πεδιαδιτάκης.

Το αρχικό τους επώνυμο, δηλαδή το καθαυτό, ήταν Γιωργακάκης (6) από το οποίο μετονομάστηκαν στο Πεδιαδιτάκης δηλωτικό της καταγω­γής τους.

Πάντως το επώνυμο αυτό συναντάται και σ' άλλα μέρη της Κρήτης κι είναι ευρύτατα γνωστό.

6. Τα στοιχεία που αναφέρω μου διηγήθηκε στις 24/11/1985 στον Κισσό ο Ιωάν­νης Μ. Πετρουλάκης ετών 86, όπως τ' άκουσε από τον Ιωάννη Γ. Πεδιαδιτάκη, που κατοικούσε στην Πέρα Ρούγα.