Πετρουλάκης

Μεγάλη οικογένεια και μ' αρκετά μέλη μέσα κι έξω από τον Κισσό. Απόγονοι των Κισσανών Πετρουλάκηδων βρίσκονται σήμερα εγκατε­στημένοι στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, στα Κάτω Μέρια Ρεθύμνου, στ' Ακτούντα κλπ.

Η καταγωγή της οικογένειας αυτής είναι από το χωριό Ίμπρος της Επαρχίας Σφακιών, από το οποίο μετοίκησε μία οικογένεια με πολλά α­δέλφια και εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της Κρήτης.

Ένα από τ' αδέλφια αυτά εγκαταστάθηκε στον Κισσό, ίσως στις αρχές του περασμένου αιώνα, αλλά μάλλον λίγο νωρίτερα, από τον οποίο δη­μιουργήθηκε η κισσανή φαμίλια.

Παρακλάδια της ίδιας οικογένειας είναι οι Τσιγδινοί και οι Πρεκατσούνηδες, που κάποια χρονική στιγμή αποσπάστηκαν και άλλαξαν επώ­νυμο.

Σήμερα το επώνυμο Πετρουλάκης συναντάται ευρύτατα στην Κρήτη, αλλά και παλιότερα σε διάφορες στιγμές της κρητικής ιστορίας (7)

Στην ολοκαύτωση τ' Αρκαδίου (8) το 1866 σκοτώθηκε ο Ιάκωβος Πετρουλάκης από τον Κισσό.

7.  ΜΟΥΡΕΛΛΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΤΗΣ,  τομ. 2, σελ. 912. Αναφέρει τον Εκατόνταρχο Κανάκη Πετρουλάκη.    
8. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΕΝΕΡΗ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» Αθήνα 1938, σελ. 374