Σμυρνάκης

Ολιγομελής και φθίνουσα οικογένεια σήμερα στον Κισσό η οικογέ­νεια των Σμυρνάκηδων. Δυστυχώς ούτε για την οικογένεια αυτή μπόρεσα να μάθω κάτι κατα­τοπιστικό για την καταγωγή της. Τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στην Ναζιστική κατοχή πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες ο Χαρίδημος Σμυρνάκης.