Στρατιδάκης

Η οικογένεια αυτή είναι μεγάλη σε αριθμό μελών μέσα κι έξω από τον Κισσό. Απόγονοι των Κισσανών Στρατιδάκηδων βρίσκονται σήμερα εγ­κατεστημένοι στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, στο Γερακάρη, στα Κεραμέ, και στα Κατωμέρια Ρεθύμνου μέχρι την Βιράν Επισκοπή. (9)

Κι ενώ όλοι αυτοί που προανάφερα κατάγονται από τον Κισσό, βρί­σκονται σήμερα και στο χωριό Μαρουλού της Κοινότητας Μυριοκεφάλων (10) κάτοικοι με το ίδιο ακριβώς επώνυμο και των οποίων η καταγωγή δεν έχει σχέση με τον Κισσό.

Υπάρχει βέβαια η άποψη κι οποία αναφέρεται αόριστα ότι η οικογέ­νεια αυτή μετοίκησε στον Κισσό προερχόμενη από κάπου, χωρίς να γίνεται λόγος από πιο μέρος και ούτε φυσικά πότε. Μνεία γίνεται για τα Σφακιά, αλλά τελείως αόριστα.

Εξήγηση στο θέμα αυτό δίνει ο ιστορικός Ι.Δ. Μουρέλλος (11) και υποστηρίζει την άποψη ότι ο Στρατιδάκης ήταν από το χωριό Σκούρβουλα περιφέρειας Μοιρών.

Πάντως με τον τρόπο που αναπτύχθηκε η οικογένεια αυτή στον Κισσό, αλλά κι ο βαθμός συγγένειας μεταξύ τους δείχνουν, ότι η εγκατάσταση τους στον Κισσό πρέπει να ’ναι αρκετά παλιά.

9. Πολλοί μετονομάστηκαν σε Κισσανάκηδες, επώνυμο δηλωτικό του τόπου καταγωγής τους.

10. Πληροφορία από τον Χαρ. Ζ. Στρατιδάκη.

11. I. Δ. ΜΟΥΡΕΛΛΟΥ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» τομ. 2, σελ. 664, και τομ.3, σελ. 1469