Τσιγδινός

Η οικογένεια με το επώνυμο αυτό είναι σήμερα η μεγαλύτερη σε αρι­θμό μελών στο χωριό. Δημιουργήθηκε στον Κισσό και τώρα απόγονοι της βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, στη Θεσσα­λονίκη.

Η νεοσύστατη αυτή οικογένεια είναι «παρακλάδι» -αν μπορεί να ει­πωθεί έτσι-της οικογένειας Πετρουλάκη, που η κοινή κι ενιαία κατα­γωγή τους είναι από το χωριό Ίμπρος της Επαρχίας Σφακιών.

Το επώνυμο Τσιγδινός προήλθε από παρατσούκλι που δόθηκε στον Ιωάννη Πετρουλάκη άντρα αρκετά υψηλόσωμο, ένεκα του Αναδόχου του, ο οποίος λεγόταν πράγματι Τσιγδινός. Αυτός είναι ο πρώτος επωνομασθείς και γενάρχης της νέας φαμίλιας, αφού το παρατσούκλι καθιερώθηκε σιγά σιγά ως επώνυμο

Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά γνώριμο στην Κρήτη.Απ" ότι έχω ακούσει, υπήρχε μέχρι πολύ πρόσφατα το επώνυμο αυτό σε οικογένεια, αλλά δεν έχω κατορθώσει να εντοπίσω τον τόπο καταγω­γή τους ή να γνωρίσω κάποιον απ' αυτούς. Βέβαια οι οικογένειες είναι τελείως διαφορετικές και χωρίς, καμιά συγγένεια μεταξύ τους.

Πρόσωπο από την κισσανή φαμίλια με μεγάλη δραστηριότητα, μεθο­δικότητα, ευστροφία και εργατικότητα ήταν ο Γεώργιος Ιωάν. Τσιγδινός. Παρ' όλο που 'ταν αγράμματος, όπως ήταν όλοι την εποχή εκείνη, ήταν ο άνθρωπος που έδωσε νέες διαστάσεις στο γεωργό-καλλιεργητικό τομέα του χωριού. Διακρινόταν επίσης και για τα φιλόξενα αισθήματα του.