Τζαγκαράκης

Με καταγωγή το χωριό Κεντροχώρι Αγίου Βασιλείου εγκαταστάθη­καν και δημιουργήθηκαν στην Παράγκα οι σημερινές οικογένειες Τζαγκαράκη διαβλέποντας σωστά την επιχειρηματική αξία του νεοσύστατου τότε οικισμού.

Ο εποικισμός της Παράγκας από ξενοχωριανούς άρχισε να γίνεται από το 1949 και εντεύθεν, όπως έχουμε ξαναναφέρει, σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα.