Βαβουράκης

Η καταγωγή τους είναι από το χωριό Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, όπου και σήμερα βρίσκουμε να κατοικούν αρκετοί απόγονοι από την οικογένεια αυτή.

Από την Κρύα Βρύση μετοίκησε και εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Κισ­σό ο Νικόλαος Βαβουράκης περί το 1935 και δημιουργήθηκε η Κισσανή φαμίλια.Το επώνυμο πάντως αυτό είναι ευρύτατα διαδεδομένο και το συναν­τούμε σ' ολόκληρη την Κρήτη.