Home Το Χωριό Κισσός Τοπωνύμια Κισσού

Τοπωνύμια Κισσού

{Στους ηρωικούς αγωνιστές της Μάχης Τράχηλα- Αγίου Πνεύματος (8/12/1868) και στον αρχηγό τους ηρωικό εθελοντή, Μανιάτη Συνταγματάρχη,Δημ. Πετροπουλάκη.}

Εισαγωγικά Στοιχεία

Ο Κισσός βρίσκεται σκαρφαλωμένος στους νότιους πρόποδες του όρους Κέδρος (1777 μ.), σε υψόμετρο 630 μ., διασταύρωση αριστερά, στο 35ο χιλιόμ. του δρόμου Ρέθυμνο- Σπήλι- Κισσού Κάμπος- Αγία Γαλήνη. Στον Κισσό υπάγεται και ο νέος οικισμός του ίδιου χωριού Κισσού Κάμπος ή Κισσού Παράγκα (αρχή δημιουργίας του περί το 1930), με 81 κατοίκους (απογραφή 2001).

Η ονομασία, σύμφωνα με τον Εμμ. Λαμπρινάκη, προήλθε από τους κισσώδεις θάμνους (φυτώνυμο), που αφθονούν στο εν λόγω χωριό . Και πράγματι, στο χωριό ευδοκιμεί ιδιαίτερα το συγκεκριμένο φυτό, εις δε την περιοχή Λαδικινή θυμάμαι από μικρός, που συνήθιζα να παραθερίζω στο χωριό αυτό κάθε καλοκαίρι, τεράστιο χάρακα, ύψους 25-30μ., καλυμμένο από πυκνότατους κισσούς, που αναρριχούνταν πάνω του και τον περιέβαλλαν από παντού σαν καταπράσινος μανδύας. Πιστεύω, λοιπόν, ότι από αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και το χωριό θα έλαβε το όνομά του.
Το όνομα του χωριού απαντάται χωρίς ουδεμιά απόκλιση σε όλες σχεδόν τις γνωστές απογραφές από το 1577 (Fr. Barozzi) μέχρι σήμερα [Chisso (Barozzi 1577), Chisso (Καστροφύλακας 1583) Chisso (Βασιλικάτα 1630), Κισσός (1881 εξ.)].
Η αρχική αναγνώριση της κοινότητας Κισσού έγινε με το Διάτ. 12-2-1935, ΦΕΚ. Α΄ 46/1935. Προήλθε από την κοινότητα Αρδάκτου Οικισμοί που αρχικά απάρτισαν την κοινότητα: Κισσός.
Οικισμοί που αποτελούν σήμερα το Δ. Δ. Κισσού (κάτ. 180): Κισσός (κάτ. 99), Κισσού Κάμπος (κάτ. 81) .
Ερειπωμένοι οικισμοί: Τριγιόδι .

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Αγία Παρασκευή, στην (ΝΔ)
Άγιο Νικόλαο, στον (ΝΔ)
Άγιο Πνεύμα, στ’ (Α)
Αγίους Αποστόλους, στσ’ (ΝΔ)
Αγριμοκεφάλι, στ’(Β)
Αζιλακιά, στον (Β)
Αι- Γιαννιού dο Χάρακα, στ’ (Δ)
Αι- Γιώργη, στον (ΝΔ)
Αλώνα, στην (ΝΔ)
Άμπελο, στην (Δ)
Αμυγδαλολάκκι, στ’ (ΒΑ)
Ανατολικό Νερό, στ’ (Δυτικά, στη είσοδο του χωριού )
Ανατολικό Σπηλιάρι, στ’ (Β)
Απάνω Πόρο, στον (ΝΑ)
Απάνω Φλέγα, στην ή Φλέγα, στη
Αραγούς, στσ’ (Β)
Αρετής το Χάρακα, στσ’ (Δ)
Αρκαλόβουνο, στ’ (Ν)
Αρκαλόλακκο, στον (Δ)
Αρκό- Κατάλειμμα, στ’ (ΒΔ)
Αρνόλακκο, στον (ΒΔ)
Ασκούλου, στ’ (ΒΑ)*
Άσπες, στσ’ (Α)
Ασφεdάμι, στ’ (Β)
Αχλάδες, στσ’ (Δ)
Βατολάκκους, στσι (Δ)
Βδελλέ, στη (Ν)
Βδελλονέρια, στα (ΝΔ)
Βεργίλη, στου (ΒΑ)
Βιγλί, στο (Α)
Βουκολές, στσι (Ν)
Βροντισανά, στα (ΝΑ)
Βρύση Αποκάτω, στη (Ν)
Βυσσινές, στσι (Β)
Γαϊτάνη, στου (ΝΑ)
Γαλανές Συκιές, στσι (Δ)
Γαλανομίτατα, στα (Δ)
Γέρο Σπήλιο, στο (ΒΔ)
Γεωργιουλιανά, στα (ΒΔ)
Γιους το Gάbο, στση (Β)
Γρες το Παραθύρι, στση (Β)
Γρομπολέ, στη (Β)
Γωνιά, στη (Δ)
Γωνιώτη, στου (Ν)
Δασκάλου τ’ Αλώνι, στου (ΝΔ)
Διχαλοπόταμο, στο (Δ)
Ευγορείτες, στσ’ (Α)
Ζουρίδας το bόρο, στση (Δ)
Καβαλουρωτό, στο (Ν)
Gακή Ράχη, στη (Β)
Κακό Χάλαυρο, στο (Β)
Καλοϊδά, στου (ΝΔ)
Καλύβας τ’ Αρμί, στση (ΒΔ)
Καλυβάκι, στο (Δ)
Καμίνια, στα (Ν)
Καντινόσπηλιους, στσι (ΒΔ)
Καράβους, στσι (ΝΑ)
Gαρέ, στη (Ν)
Καρούζαινας τσι Χαράκους, στση (Β)
Καταλείμματα, στα (ΝΑ)
Κατουμή, στου (ΝΔ)
Κατρέ, στου (Ν)
Gάτω Πόρο, στο (ΒΑ)
Καφετζή, στου ή Καβετζή, στου (Ν)
Gάψαλο, στο (Α)
Κεφάλι, στο (Β)
Κεντράδια, στα(Δ)
Κισσού το Gάbο, στου ή bαράγκα, στη (Ν)
Gόκκινο Δέτη, στο (ΒΔ)
Κονιδιάς, στση (Ν)
Gονταλάκερο, στο (Δ)
Κορτσέρη, στου (ΒΔ)
Gορώ, στω (Ν)
Κοτσυφάλι, στο (ΝΑ)
Κουνέσο το Πέραμα, στου (ΝΔ)
Gούπο, στο (ΒΔ)
Gούσκουρα, στο  (Ν)
Κουτσαετού, στου (ΝΑ)
Κουτσουνάρι, στο (Δ)
Κουφολίβαδα, στα (Ν)
Κριθάλωνο, στο (ΝΔ)
Gριθαρέ, στο (Ν)
Λαγού το Ρυάκι, στου (ΝΔ)
Λαδικινή, στη (Δ)
Λαθράκο, στου (Δ)
Λατσίδα, στη (Δ)
Λιάτικα, στα (ΝΔ)
Λίμνη, στη (Α)
Λιοφυτάκι, στο(Ν)
Λουρί, στο (ΝΔ)
Μαδαρά, στο (ΒΑ)
Μακρύλαγκο, στο (Δ)
Μάμαλου το Λάκκο, στου (Ν)
Μαραθόλακκο, στο (Β)
Μαρίνο, στου (Ν)
Μαύρες Συκιές, στσι (Δ)
Μαυροβώλακα, στο (Β)
Μαυρομάτη την Καρέ, στου (Β)
Μεγάλες Ελές, στσι (ΝΔ)
Μεζάρια, στα (Δ)
Μελισσουργάκι, στο (Δ)
Μεμέτη τ’ Αλώνι, στου (Ν)
Μενέλαου το Σπιτάκι, στου (Β)
Μέσα Φαράγγι, στο (Β)
Μετοχασάνη, στου (Ν)
Μισίνας το Χάρακα, στση (Β)
Μιτατούλια, στα (Δ)
Μοναχή Ελέ, στη (Δ)
Μουλάκο, στου(Β)
Μουστρά, στο (ΝΑ)
bαξέ, στο (ΝΔ)
Μυλωνάδες, στσι (Ν)
bαλαμιστό, στο (Β)
Παλιαίbελα, στα(Ν)
bαλιαίμυλο, στο (ΝΔ)
Παπά τ’ Αλώνι, στου (ΝΔ)
bαρασύρα, στη (Β)
Παρασύρες, στσι (ΝΔ)
Πάτημα, στο (ΒΔ)
Πεζούλες, στσι (Β)
Πεζούλια, στα (Ν)
Πέρα Τριγιόδι, στο (ΝΔ)
Περάκη τ’ Αλώνι, στου  (ΝΑ)
Πέτρο τη Μάdρα, στου ( Β)
Πλακωτό Χαράκι, στο (Β)
bορόκαbο, στο (Β)
Ποροφάραγγο, στο (Β)
bριναρέ, στο (ΝΑ)
Πρινομούρι, στο (Β)
Πύργους, στσι (Β)
Πωλιό το Πηγάδι, στου (Ν)
Ρεχτάρα, στη (ΝΔ)
Ρέχτρα, στο (ΒΑ)
Ρίζα, στη (ΒΑ)
Ρουσόλακκο, στο (ΝΑ)
Σαΐτες, στσι (Ν)
Σαρούλιο, στου (Ν)
Σεκλέρη, στου (ΝΔ)*
Σέλλη, στη (Β)
Σελλί, στο (Δ)
Σημάδι, στο (ή Βορινό Σημάδι, στο) (Β)
Σήφη ή Σηφάκη το Πλάι, στου (Β)
Σκίσματα, στα (Β)
Σκνίπο, στου (ΝΔ)
Σκορδοχαράκους, στσι (Β)
Σπηλιάρια, στα (Ν)
Σταματοχάρακα, στο (Δ)
Στειρόμαdρα, στη (Β)
Στερνάκι, στο (Ν)
Στρογγυλό Λακκούδι, στο (Β)
Σφακολίμη ή Σφακολίμνη, στη (Ν)
Σωχώρα, στη (Ν)
Τραμιθές το Χάλαβρο, στση (Δ)
Dράχηλα, στο (ΒΑ)
Τρεις Αζιλάκους, στσι (Β)
Τριγιόδι, στο (ΝΔ)
Τρουλιμνιανά, στα (ΝΑ)
Τρουλωτά Χαράκια, στα (Β)
Τροχαλόδεμα, στο (Β)
Τσικαλαριά, στα (ΝΔ)
Τσικομίτατο, στο (Ν)
Τσούρες, στσι  (Ν)
Φακηδές το Λάκκο, στση (Δ)
Φαράγγι, στο (ΒΔ)
Φασκές, στσι (ΒΔ)
Φατσονικόλαινας, στση (Ν)
Φελούρια, στα (Β)
Φλέγα, στη (ΝΑ)
Φρογού τη Βρύση, στου
Χάλαβρα, στα (Α)
Χαμπάθια, στα (Α)
Χρίστηδω τσι Συκιές, στω (Β)
Χρίστηδω τη Σωχώρα, στω (Β)
Χωματοβούνι, στο (Β)
Χωνιάρη, στου (ΒΑ)

 

Κωστής Ηλ. Παπαδάκης

 


 
FacebookYoutubeWikipedia
kissoscrete.gr
Μηνύματα Συλλόγου

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κισσού προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Πολιτιστικό Κέντρο Κισσού, στις 16 Αυγούστου 2020.Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 11:00, ώστε να εξοφληθούν οι ετήσιες συνδρομές και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

Υπενθυμίζεται στα μέ....

Readmore..

Επιχειρήσεις Κισσανών
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση